Eğitimi Güçlendirmek İçin Toplumun Görevleri Nelerdir?

Eğitimi Güçlendirmek İçin Toplumun Görevleri Nelerdir?

Eğitim, bireyde istendik davranış oluşturma sürecidir. Bireyde eğitim anne karnında başlayarak yaşamının son evresine kadar sürmektedir. Eğitimde sorumlu olan aile ilk basamak olup sonraki basamakları birçok kurum oluşturmaktadır. Günümüzde var olan liberal ve sosyal devlet anlayışlarında eğitimin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Ülkelerin kalkınması geçmişteki gibi sadece sanayiye dayanmamakta eğitim de […]