Devlet Kurumları Engelli Vatandaş Alımında Nasıl Bir Politika İzlemektedir?

Engelli, fiziksel, zihinsel bir hastalık sebebiyle ya da kaza yaralanma vb. durumlar sonucunda bazı hareket, işlev veya duyuları kısıtlanmış kişiler için kullanılan terimdir. Engellilik durumu doğuştan, doğum sırasında gelişen komplikasyonlar neticesinde ya da kaza ve kimi hastalıklar sonucunda gelişebilmektedir.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere her bir birey her an engelli olma durumu ile karşı karşıyadır. Mevcut engelli vatandaş sayısı ve potansiyel engellilik ihtimalleri göz önünde bulundurulduğunda devlet kurumlarına mevcut engelli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek, engellilikle sonuçlanacak olası kaza vb. durumların önüne geçmek adına koruyucu, önleyici ve kolaylaştırıcı pek çok görev düşmektedir. Engelli bireylerin toplum hayatında karşılaştığı sorunların en başında ise istihdam gelmektedir. Peki devlet kurumları engelli vatandaş alımında nasıl bir politika izlemektedir?

 Özel Sektörde istihdam

Özel sektörde işletmelerin aynı il sınırları içerisinde 50 ve üzeri çalışanı bulunması halinde toplam çalışan sayısının %3’ü oranında engelli birey istihdam etmekle yükümlüdür. İstihdam edilen engelli birey sayısına göre işverenlere çeşitli vergi indirimleri ile teşvike yönelik hali hazırda uygulama ve yaptırımlar bulunmaktadır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen iş yerleri hakkında çalıştırmadığı engelli birey ve gün sayısına göre 4857 sayılı İş Kanunu gereğince cezai işlem uygulanır. Bu işlemler geriye dönük de işletilmektedir.

 Kamusal Alanda İstihdam

Engelli bir vatandaş da tıpkı engelli olmayanlar gibiDevlet Kurumları Engelli Vatandaş Alımında Nasıl Bir Politika İzlemektedir? geçerliliği bulunan eğitimleri almasının ardından devlet memuru olma hakkını elde edebilmektedir. Özel sektörde %3 olan engelli birey çalıştırma zorunluluğu kamuda %4’tür. Engelli bir birey kamuda çalışmak için 2 şekilde müracaat edebilmektedir. Birincisi engellilere yönelik yapılan KPSS ile mümkündür. Bu sınavda görme engeli olan adayların şekil içeren sorulardan muaf tutulması, okuyucu ve kodlayıcı bulundurulması, ek süre tanınması, fiziksel engelli adaylar için sınav yeri düzenlenmesi sağlanmaktadır.

İkinci müracaat şekli ise Engelli Personel Alım Sınavıdır. Belli bir eğitim sürecini tamamlamış olan engelli bireyler, engelli personel alımı yapacak olan kurum ve kuruluşlarda oluşturulmuş olan komisyon tarafından hazırlanan sınava tabi tutulmaktadır.