Eğitimi Güçlendirmek İçin Toplumun Görevleri Nelerdir?

Eğitim, bireyde istendik davranış oluşturma sürecidir. Bireyde eğitim anne karnında başlayarak yaşamının son evresine kadar sürmektedir. Eğitimde sorumlu olan aile ilk basamak olup sonraki basamakları birçok kurum oluşturmaktadır. Günümüzde var olan liberal ve sosyal devlet anlayışlarında eğitimin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Ülkelerin kalkınması geçmişteki gibi sadece sanayiye dayanmamakta eğitim de büyük bir yatırım aracı haline gelmektedir.

 Eğitim toplumun seferberliğini gerektirmektedir

Sosyal devlet anlayışı devletin, bireylerin sosyal hakkı olan eğitimden tamamen sorumlu olmasını gerektirmektedir. Günümüz anlayışı olan liberal anlayışa göre ise, eğitim bireylerin özgür iradesine bağlı, birçok özel kurumlarla ve gelişen teknolojiyle birlikte daha fazla tüketim için gereksinim duyulan önemli bir yeniden üretim aracıdır. Sosyal ve liberal devlette eğitim toplumun eğitilmesini gerektirmektedir. Ancak bu yeterli olmamaktadır. Eğitimi güçlendirmek için toplumun görevleri nelerdir?

 Eğitim ailede başlar, çevreyle kalıcı olur

Birçok kurumlarıyla devlet, ilkokul çağından lisans, hatta iş hayatına dek bireyi eğitmekte olsa da eğitimde kıstas olanEğitimi Güçlendirmek İçin Toplumun Görevleri Nelerdir? istendik davranış geliştirme toplum ile birlikte olur. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren kitap okumaya özendirilmeli bu da anne ve babaların rol model olarak bunu sağlamasını gerekli kılmaktadır. Toplum tarafından okunan gazeteler, metrolara, vapurlara, otobüslere, duraklara bırakılmalı bilgiyi yaygınlaştırmak için çeşitli yollar denenmelidir. Her aile çevresinde bulunan kütüphanelere kitap bağışı yapmalı, her aileden en az bir kişi kütüphaneye üye olmalıdır.

Okuma yazma bilmeyen kişiler için belediyeden yardım istemeli, çeşitli günlerde okuma günleri, toplumu ilgilendirecek konular hakkında yetkili kişilerden seminer talebinde bulunmalıdır. Gelişen çağa ayak uydurmak için sadece devletten hizmet beklenilmemeli, bilgi çağındaki insanın kendi kaderini kendisinin belirlemesi gerekmektedir. Birlikte var olan toplum eğitimi de birlikte yükseltmeli ve güçlendirmelidir. Eğitim, toplumla birlikte gelişecek ve çağı da arkasında sürükleyecektir.