Gezegenler İle Astroloji Arasında Ki İlişki Nasıldır?

Yaşadığımız sistem olan Güneş Sistemi, sekiz gezegen ve bununla birlikte birçok uyduyu içinde bulundurur. Bu sistemler bütünü birbiriyle etkileşim içindedir. Pozitif bilimlerde de bunu açıkça görmekteyiz ki kütle-çekim ve manyetik alan gibi birbirleri arasında birçok etkileşim vardır. Gezegenlerin birbiriyle yapmış olduğu bu etkileşimlerin sonucunda çıkarım yapma ile astroloji ortaya çıkmış diyebiliriz.

 Astrolojinin Ortaya Çıkışı

Bundan yüzyıllar önce etrafımızda bu kadar teknolojik alet yokken ve bilim de bu kadar ilerlememişken insanların akşamları yapacakları üç şey vardı. Bunlardan ilki üremek ikincisi uyumak diğeri ise gökyüzünü izlemekti. Yüzyıllar önce insanlar akşamları yapacak başka işleri olmadığından gökyüzünün o muhteşem gösterilerini izliyordu. Bir süre sonra da gökyüzünde bir düzen olduğunu fark etmeye başladılar. Yılın belli zamanlarında belli cisimler çıkıyor, yer değiştiriyor, kayboluyor ya da oldukları düzenden sapıyor ve bununla birlikte yaşamlarında da değişimler oluyor diye düşünmeye başladılar. Bunun sonucunda da o günlerden bugünlere gökyüzünde yaşanan olayların, etkilerin sistematiği olarak astroloji ortaya çıkmış, geliştirilmiş ve bizlere ulaşmıştır.

Gezegenler İle Astroloji Arasında Ki İlişki Nasıldır?

 Gezegenlerin Astrolojideki Önemi

Astrolojiye kabaca daha önce gökyüzünde olmuş durumlardan yola çıkarak gelecek için bir öngörü oluşturma diyebiliriz. Gezegenlerin konumu, birbiriyle yaptıkları açılar, yıldızların gezegenlere göre yerleri astrolojinin temellerini oluşturur. Bu geçmişten günümüze gelen bir sistematik demiştik. Kısacası gökyüzünde olan değişimlerin yeryüzünde doğurduğu sonuçlarla ilgilenmektedir. Örneğin; Mars gezegeninin Dünya ile yapmış olduğu açı değiştiğinde geçmişte buna benzer bir durum yaşanmasından bir çıkarım yaparak hayatımızda da değişimler yaşanabileceğini dile getirir astroloji. Gökyüzündeki her cismin birbiriyle etkileşimi vardır. Bu etkileşimleri inceleyip bir sonuç çıkartan astrolojinin temel taşlarından biri de tabii ki gezegenlerdir. Astrolojide gezegenler için astrolojinin sistematiğini oluşturan alt kavramların başında geldiğini söyleyebiliriz.