İnşaatta Çiroz Nedir Ne İşe Yarar?

Çiroz uçları ters kıvrılmış, genellikle S şeklinde olan karşılıklı düzey donatıları birbirine bağlayan ve mesafeyi sabit tutarak aynı uzaklıkta durmasını sağlayan demire denmektedir.

Çirozun Kullanılma Amacı Nedir?

-Çirozlar perde ve kolon kalıplarını aynı mesafede tutmak için kullanılan yardımcı bir kalıp kilidi elemanıdır.

-Kalıplar arasına geçirilen inşaat demirinin iki ucuna takılarak kalıbının açılmasını engellemiş olur. Aksi takdirde kalıbın açılması daha kolay olur.

-Kalıptan sonra beton dökümü sırasında ve dökümden sonra kolon donatılarının birbirine kenetlenmesini sağlar.

-Kolon donatılarını sabit tutarak pas payının mesafesini korur.

-Depremlerde yatay kuvvetlere karşı koyar.

-Yanal şişme etkilerine karşı koyar, bombelenmeden kaynaklanan düşey donatı burkulmasını engeller.

-Etriye serbest açıklığını azaltır. Bu sayede sismik yükler altında etriyelerin burkulmasını önlemiş olur.

-Bağlı olduğu doğrultudaki kesme kuvvetini karşılar.

İnşaatta Çiroz Nedir Ne İşe Yarar?

Çirozu Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar

-Çiroz ucu 135 derece bükülmelidir. 90 derece olduğu zaman kenetlenme tam sağlanamaz ve kayması kolaylaşır.

-Bağlama teli mutlaka bulundurulmalıdır. Aksi takdirde beton dökülürken pompa etkisiyle dökülebilir.

-Donatıyı mutlaka dışından kavramalıdır.

-Deprem çirozlarının aralığı ve çapı, etriye aralığı ve çapıyla aynı olmalıdır.

-Çirozlar, her iki uçlarında mutlaka boyuna donatıları sarmalıdır.

-çirozların seyrek olması durumunda, vibratör çirozlara çaprazlama girer ve titreşim anında daha çok sıkışarak çıkarması imkansız hale getirebilir.

-Çirozların seyrek olması depremde zayıf bölge oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden çirozları seyrek olmaması gerekmektedir.

İnşaat işiyle uğraşan birçok müteahhit ve inşaat sorumlusu çirozu işkence olarak görmektedir. Aslında çirozun donatılarının birbirine bağlanmasında ve deprem anında kolon veya perdelerin daha sağlam durmasında etkili bir unsurdur. Bu yüzden çirozun kullanımı sıklaştırılmalıdır. İnşaat çirozlarının galvanizli ve boyalı olarak imalatları yapılmaktadır. Çirozlar kalıp kilidi görevini sorunsuz yerine getirmekte ve kalıp kilidinde en iyi elemanınız olmaktadır.