Kadınları Araştıran Bir Bilim Dalı Var Mıdır?

Birçok kaynağa göre sadece kadınları araştırmak için kurulan bir bilim dalı yoktur. Kadınlar yaratılış olarak hassas oldukları için vücutsal ve yaşamsal faaliyetlerinin kısıtlanmamasını sağlayabilmek için kurulmuş tıbbi bilim dalı olan ve sadece kadın hastalıkları üzerine kurulmuş bir birim olan jinekoloji bölümü bulunmaktadır. Buda doğrudan kadını araştırmadığı için bir bilim dalı değildir.

Kadınları Araştıran Bir Bilim Dalı Var Mıdır?

Kadın hastalıklarını araştıran birimler bilim dalı mıdır?

Bilim kitapları ve medya kuruluşlarının açıklamalarına göre jinekoloji bir tıbbi araştırma birimi olmaktadır. Bunun yanında evrensel sayılmayan medyum ve benzeri sanal ve hayali oluşum peşinde ki bazı insan topluluklarının var saydığı uydurma birimlerde vardır ki bunlarında hiç birisi bilimle alakalı değildir.

Üniversitelerde kurulan birimler bilim dalı sayılır mı?

Araştırma ya da bulguların bilim sayılabilmesi için üniversite gibi araştırma kurumları tarafından araştırılarak bu araştırma ile ilgili bir birim oluşturulması gereklidir. Bu sebeptendir ki konu her ne olursa olsun o konuyla alakalı bir birim oluşturulmazsa bilim olmaktan çıkmaktadır. Kadınların araştırılması gerektiği düşünceyle üniversitelerde kurulmuş birim gözlenmese de birçok şahsi yazılmış kaynak jinekolojinin kadınları araştıran bir bilim dalı olduğunu kabul etmektedir ki bu araştırmaların hepsi şahsi fikir ve düşüncelerden oluşmaktadır. Yazarların ve araştırmacıların medya kurumlarının yaptığı bir hatadır. Bu hatayı insanları bilgilendirmek için de kullanarak biraz daha yanlış düşüncelere yol açmaktadır.

Kadınların araştırılması gereken hassas ruhları olduğunu düşünen ve bunu bilim yoluyla değil farklı yöntemlerle araştırmak gerektiği düşünülse de bunlarda bilim yolu ile yapılmadığı için sadece sanal alem kaynakları ve bireysel araştırma konularının dışına çıkamamaktadır. Oysaki günümüzde birçok bilim ve tarih olaylarının büyük bir kısmında kadının araştırılması için kurulması gereken birçok konu ve bilim kaynağı bulunmaktadır.