Bilindiği üzere bir evlilik neticesinde her iki taraf birbirlerine her ne kadar manevi yönden bağlanma durumu yaşasalar da, aynı zamanda maddi yönden de adeta tek bir vücut olarak hareket etmekte zorundadırlar. Bu durum her hangi bir boşanma türü için de geçerlidir. Boşanma davalarında mal paylaşımı konusunda her hangi bir anlaşma sağlamadığı sürece dava son bulmaz. Öncelik olarak malların ne kadar olduğu ve bunun ne gibi bir şartla altında paylaşım yapılacağı gibi konular söz konusu olmaktadır. Bu yüzden kanun üzerinde gerekli olan yasal mal rejimi paylaşım durumun göz önünde bulundurularak tüm malla eşler arasında belirli kriterler doğrultusunda paylaşılır.

Mal Paylaşımı

Birçok değişik mal paylaşım kuralları bulunmaktadır. Bunlardan biri mal ayrılığı rejimi, katılma rejimi ya da mal ortaklığı rejimi ile paylaşmalı mal ayrılığı rejimi gibi faktörler söz konusudur. Her hangi bir boşanma durumunda bu faktörler göz önünde bulundurularak mal paylaşımı yapılır boşanma davası son bulur. Çiftler ayrılık dönemlerinde bu durumlardan her hangi birini seçebileceği gibi aynı zamanda belli bir protokol imzalayarak kendi aralarında bunlardan birini bu protokol içerisinde karşılıklı imza ile koyabilirler.

Mal Rejimi Çeşitleri

Çiftler boşanma arifesinde en büyük engel olarak hiç şüphesiz mal paylaşımını görürler. Hatta bunun için birçok yerden mal rejimi tavsiyesi noktasında hangisini seçmenin daha doğru olacağına karar vermeye çalışırlar. Bu noktada mal ayrılığı rejimi daha çok taraflara malları belirli bir takım kriterler göz önünde bulundurularak yapılan mal ayrımı olarak ön plana çıkmaktadır. Buradaki en önemli nokta tüm mallar üzerinde kimin ne kadar katkı yaptığıdır. Diğer bir deyişle örneğin alınan bir arabada tarafların bu araba alınırken ne kadarlık bir katkı yaptığı göz önünde bulundurulur ve ona göre bir ayrım yapılır.

Bir diğeri ise paylaşmalı mal ayrılığı rejimidir. Bu tür bir rejim içerisinde durum tıpkı mal ayrılığı rejimine benzer. Bu noktadaki tek farklılık tarafların eğer mallar üzerindeki maddi katkısı ne kadar olduğu bilinmiyor ise o zaman bu durum belli bir kritere bağlı olarak belli bir oranda dağıtım yapılır. Bu tür bir paylaşım sırasında taraflar katkı paylarında mallar için itiraz hakkını kullanabilir ve ne kadar bir hakkı olduğunu savunabilir.

Üçüncü olarak ise mal ortaklığı rejimi bulunmaktadır. Bu tür bir paylaşım ise iki türlüdür. Birincisi her iki tarafın da mal üzerinde hakkı olduğu durumlardır. Örneğin ev ya da araba gibidir. İkinci tür ise kişisel bir takım mallardır. Ve bu mallar sadece o kişiler üzerine olan mallar olarak göz önünde bulundurulmaktadır. Burada her iki taraf ortaya konan ortak malların ve kişisel malların ayrımı sonucu karşılıklı olarak bir sözleşme imzalamaktadır. Son olarak ve haksızlığın olmaması için ortaya çıkarılmış olan katılma rejimi malları olmaktadır.

Bu mallar bünyesinde her iki tarafında maddi ya da manevi haklarını es geçilmemesi için ortaya çıkarılmış bir paylaşımdır. Örneğin bir ev hanımının emekleri bu noktada göz önüne ev araba, maaş ya da daha birçok durum söz konusu edilerek ortak bir mal paylaşımı yapılır. Genel olarak en çok ciddiye alınan durumdur ve mal rejimi tavsiyesi tüm bunlar araştırılarak yapılır